This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.

Słowo do Parafian

Witamy serdecznie na naszej parafialnej stronie internetowej


Zapraszamy do częstego zaglądania na naszą stronę
i dzielenia się swoimi uwagami.

Szczęść Boże

ks. Proboszcz
ks. Wikariusz

Panel RedaktoraGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj3
Wczoraj16
Wizyt w tygodniu19
Łącznie wizyt75308
Działalność piśmiennicza duchowieństwa - Wykaz
Spis treści
Działalność piśmiennicza duchowieństwa
Piśmiennictwo z zakresu nauk teologicznych
Piśmiennictwo z zakresu nauk humanistycznych
Piśmiennictwo z zakresu literatury pięknej
Wykaz
Wszystkie strony

[1] Bulla „Vixdum Poloniae unitas”, „Acta Apostolicae Sedis” 17 (1925),s. 521 – 528; WD 1 (1926) nr 1, s. 1 – 2; J. Związek, Powstanie diecezji częstochowskiej, „Częstochowskie Studia Teologiczne” (dalej: CzST) 2 (1974), s. 19 – 26.

[2] J. Kapuściński, Duchowieństwo diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej, Lublin 2010, s. 49 (rozprawa doktorska w Archiwum Uniwersyteckim KUL Jana Pawła II).

[3] J. Związek, Piśmiennictwo duchowieństwa katolickiego w Częstochowie, w: Życie codzienne w Częstochowie w XIX i XX wieku, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1999, s. 37 – 38.

[4] Tenże, Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej, Częstochowa 1990, s. 192.

[5] Tenże, Kierunki działalności duchowieństwa diecezji częstochowskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, w: Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918 – 1939 i w okresie II wojny światowej, red. J. Gapysa, M. B. Markowski, Kielce 2006, s. 194.

[6] A. Bajor, Z. Żmigrodzki, Tygodnik katolicki „Niedziela” 1926 – 1939, Częstochowa 2002, s. 50 – 57.

[7] Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918 - 1944, red. Z. Zieliński, Lublin 1981, s. 382 – 383.

[8] T. Mielczarek, Od „Monitora” do „Gońca Reklamowego”: dzieje prasy częstochowskiej (1769 – 1994), Kielce 1996, s. 74 – 79; A. Grajewski, Świadek i uczestnik: 70 lat „Gońca Niedzielnego”, Katowice [1999].

[9] S. Kamiński, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1961.

[10] Cz. Niedzielski, O teoretycznoliteracki tradycjach prozy dokumentalnej (podróż – powieść – reportaż), Toruń 1966; Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefanowska, J. Sławiński, Warszawa 1978; Genologia i konteksty, red. Cz. Dutka, Zielona Góra 1996; Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 2004.

[11] J. Szlaga, Życie i działalność ks. profesora Feliksa Gryglewicza, w: U boku Syna. Studia z mariologii biblijnej, red. J. Szlaga, Lublin 1984, s. 13 – 26.

[12] H. Ordon, Śp. ks. Feliks Gryglewicz (1909 – 1991), „Ruch Biblijno - Liturgiczny” (dalej: RBL) 46 (1993) nr 1 – 4, s. 42 – 45; J. Szlaga, Gryglewicz Feliks, w: Encyklopedia katolicka (dalej: EK), red. J. Walkusz i in., t. 6, kol. 254 – 256.

[13] M. Mikołajczyk, Ks. Feliks Gryglewicz (1909 – 1991), Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” (dalej: CzWD) 66 (1992) nr 6 – 7, s. 174 – 178;

[14] S. Chłąd, Spis publikacji prof. zwycz.. dra Feliksa Gryglewicza, CzST 17 – 18 (1989 – 1990), s. 237 – 246; S. Urbański, Gryglewicz Feliks (1909 – 1991), w: Słownik polskich teologów katolickich (dalej: SPTK), red. J. Mandziuk, t. 8, s. 202 – 209.

[15] Polska bibliografia od 1900 – 1930 r., Kraków 1932.

[16] J. Świgoniak, Kapłan niezłomny. Ksiądz Bogumił Kasprzak świadek prawdy w dramatycznych czasach, Kraków 2007, s. 13.

[17] Przeniesieni, „Kronika Diecezji Kujawsko – Kaliskiej” (dalej: KDKK) 18 (1924), s. 301.

[18] J. Świgoniak, dz. cyt., s. 15.

[19] Opinia publiczna zaniepokojona stosunkami jakie ostatnio zapanowały na terenie gimnazjum dyr. S. Niemca i p. J. Chomiczówny, „Gazeta Radomskowska” (dalej: GR) 12 (1931) nr 43, s. 11; W sprawie „Wyjaśnienia” o zajściach w gimnazjum S. Niemca, GR 12 (1931) nr 44, s. 2; B. Kasprzak, List otwarty, GR 12 (1931) nr 44, s. 2; Wyjazd ks. prefekta B. Kasprzaka do Rzymu, GR 12 (1931) nr 48, s. 2.

[20] Częstochoviae 1934.

[21] P. Wolnicki, Ks. prałat dr Władysław Soboń (1911 – 2008), WACz 82 (2008) nr 11 – 12, s. 145 – 148.

[22] L. Sokołowski, Śp. ks. biskup Stanisław Czajka, CzWD 39 (1965) nr 11, s. 243 – 246; W. Patykiewicz, Ks. Biskup Stanisław Czajka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 10 (1967) z. 3, s. 93 – 94; J. Związek, Czajka Stanisław bp, EK, t. 3, kol. 749 – 750; J. Kowalski, Czajka Stanisław bp, SPTK, t. 5, s. 240 – 248.

[23] J. Związek, Ks. Kurczyński Piotr Kazimierz (1908 – 1942), CzWD 44 (1970) nr 2 – 4, s. 81 – 82; Tenże, Ks. Kurczyński Piotr Kazimierz, „Prawo Kanoniczne” (dalej: PK) 14 (1971) nr 3 – 4, s. 306 – 308; Tenże, Kurczyński Piotr Kazimierz ks., EK, t. 10, kol. 243.

[24] Lublin 1933.

[25] J. Związek, W służbie Niepokalanemu Sercu Maryi. Życie i działalność biskupa Stanisława Czajki, CzST 37 (2009), s. 249.

[26] Lublin 1938.

[27] Kościół i Państwo w świetle konkordatu i synodu z roku 1936, w: Zagadnienia duszpasterskie w świetle uchwał polskiego synodu plenarnego, Częstochowa 1939, s. 41 – 64.

[28] Artykuł 13 – ty konkordatu, „Niedziela” 2 (1927) nr 8, s. 78.

[29] Czym jest diecezja, „Kalendarz Jasnogórski” (dalej: KJ) 1936, Częstochowa 1936, kol. 67 – 74; Czym jest parafia, KJ 1936, Częstochowa 1936, kol. 77 – 86.

[30] J. Mandziuk, Kubina Teodor Filip, SPTK, t. 6, s. 256 – 260.

[31] „Wiadomości Diecezjalne” (dalej: WD) 12 (1937) nr 4, s. 64 – 65; 13 (1938) nr 1, s. 4; nr 4, s. 72.

[32] M. Sikora, Bibliografia prac ks. biskupa Teodora Kubiny, pierwszego biskupa diecezji częstochowskiej (1880 – 1951), CzST 3 (1975), s. 133 – 144; J. Związek, Ks. Antoni Zimniak, pierwszy biskup pomocniczy w diecezji częstochowskiej, w: Służyć prawdzie i miłości, red. J. Kowalski, Częstochowa 1984, s. 432 – 434.

[33] T. Kubina, W podniosłych chwilach i doniosłych sprawach, wyd. W. Koźlicki, Częstochowa 1931 (2 tomy).

[34] Polecenie wydawnictw, WD 11 (1936) nr 5, s. 56.

[35] Bibliografia, WD 4 (1929) nr 7, s. 57; Polecenie wydawnictw, WD 7 (1930) nr 2, s. 28.

[36] Polecenie wydawnictw, WD 11 (1936) nr 5, s. 56.

[37] Polecenie wydawnictw, WD 9 (1934) nr 1, s. 7.

[38] K. Rulka, Nassalski Marian, SPTK, t. 6, s. 530 – 535.

[39] Zakładajmy biblioteki i czytelnie parafialne, „Niedziela” 2 (1927) nr 22, s. 229 – 230.

[40] Z kursu Akcji Katolickiej w Częstochowskim Seminarium Duchownym, „Niedziela” 8 (1933) nr 4, s. 49.

[41] Organizujemy Ligę Katolicką, „Niedziela” 1 (1926) nr 23, s. 8 – 9; Mężowie katoliccy – do pracy!, „Niedziela” 2 (1927) nr 28, s. 289; Kobiety katolickie – gdzie jesteście?, „Niedziela” 2 (1927) nr 29, s. 300 – 301; Kurs instruktorski dla Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, „Niedziela” 2 (1927) nr 36, s. 381; Program pracy na sezon zimowy, „Niedziela” 4 (1929) nr 37, s. 440 – 443.

[42] Z Koziegłów, „Niedziela” 7 (1932) nr 49, s. 588; Wyniki zbiórki w Tygodniu Miłosierdzia w Koziegłowach, „Niedziela” 12 (1937) nr 47, s. 576.

[43] J. Związek, W służbie Niepokalanemu Sercu Maryi..., s. 249.

[44] J. Kowalski, Domarańczyk Jan, SPTK, t. 5, s. 315.

[45] Odczyty dla Stowarzyszeń Akcji Katolickiej: (1) Rekolekcje zamknięte szkołą apostolstwa w Akcji Kat., (2) Znaczenie organizacji katolickich w czasach dzisiejszych, (3) Chrystus a Akcja Katolicka, „Niedziela” 8 (1933) nr 49, s. 589; Na zjazd delegowanych K. S. Mężów, „Niedziela” 11 (1936) nr 38, s. 453 – 454.

[46] Św. Zyta a Polski Związek Zawodowy Chrześcijańskiej Służby Domowej w Częstochowie, „Niedziela” 6 (1931) nr 17, s. 213 – 215.

[47] Sprawy misyjne, ‘Niedziela” 7 (1932) nr 46, s. 550; nr 48, s. 570 – 571; Odezwa Ks. Dyrektora diecezjalnego w sprawie Związku Misyjnego Duchowieństwa, WD 11 (1936) nr 2, s. 25 – 26.

[48] J. Związek, Gryglewicz Franciszek, SPTK, t. 5, s. 527 – 528.

[49] Co to jest Unia Apostolska, WD 5 (1930) nr 2, s. 16 – 17.

[50] J. Związek, Koźlicki Wojciech, SPTK, t. 6. s. 201 – 202.

[51] Tenże, Kuraś Stanisław, SPTK, t. 6, s. 274.

[52] Kolportażowe półki, „Niedziela” 5 (1930) nr 25, s. 318; Z życia Stowarzyszenia Młodzieży polskiej w dekanacie praszkowskim, „Niedziela” 7 (1932) nr 14, s. 165.

[53] J. Kowalski, Marchewka Antoni, SPTK, t. 6, s. 420 – 423.

[54] J. Związek, Mietliński Antoni, SPTK, t. 6, s. 484.

[55] J. Kowalski, Mondry Wojciech, SPTK, t. 6, s. 508 – 510.

[56] Współautor, Z działalności Pań Miłosierdzia (Strzemieszyce, Przyrów, Dąbrowa Górnicza), „Niedziela” 10 (1935) nr 52, s. 631 – 632.

[57] Wyjazd pielgrzymki z Częstochowy na Kongres Eucharystyczny w Poznaniu, „Niedziela” 5 (1930) nr 24, s. 306; Z diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Informator, „Niedziela” 6 (1931) nr 38, s. 470 – 481.

[58] Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w dziele przebudowy wsi polskiej, „Niedziela” 13 (1938) nr 47, s. 550.

[59] Akademia ku czci św. Stanisława Kostki w obecności J. E. Ks. Biskupa Dr. Kubiny, „Niedziela” 2 (1927) nr 50, s. 535; Odczyty dla Stowarzyszeń Akcji Katolickiej: Katolicyzm a odrodzenie duchowe narodu polskiego, „Niedziela” 8 (1933) nr 49, s. 589.

[60] J. Związek, Ufniarski Stanisław, SPTK, t. 7, s. 338 – 339.

[61] Odezwa Komitetu Kongresu Eucharystycznego w Częstochowie, „Niedziela” 3 (1928) nr 39, s. 453 – 454; Chrystus – Król, „Niedziela” 4 (1929) nr 47, s. 555 – 557.

[62] Stowarzyszenie Młodzieży polskiej, „Młodzież Katolicka” (dalej: MK) 1 (1926) nr 1, s. 6 – 7; Komunikaty, MK 2 (1927) – 5 (1930).

[63] Aktualne zagadnienia duszpasterstwa i jego metod współczesnych, w : Zagadnienia duszpasterskie w świetle uchwał Polskiego Synodu Plenarnego, Częstochowa 1939, s. 65 – 79.

[64] Zadania Akcji Katolickiej, „Częstochowskie Wiadomości Parafialne” (dalej: CzWP) 1 (1930) nr 2, s. 1

[65] Święto Akcji Katolickiej w Będzinie, „Życie Parafialne” (dalej: ŻP) 2 (1936) nr 40, s. 1 – 2; Święcenie niedziel nie zuboży, ŻP 2 (1936) nr 11, s. 2; Słuchanie mszy św. przez radio, ŻP 2 (1936) nr 30, s. 2.

[66] Doniesienie z Sekretariatu, MK 1 (1926) nr 1, s. 4; nr 2, s. 4.

[67] Działalność Akcji Katolickiej wobec uchwał I – go Plenarnego Synodu Polskiego, w: Zagadnienia duszpasterskie w świetle uchwał Polskiego Synodu Plenarnego, Częstochowa 1939, s. 96 – 118.

[68] Zjazdy delegowanych, MK 4 (1929) nr 12, s. 11 – 13.

[69] Moc obowiązująca i znaczenie I – go Polskiego Synodu Plenarnego, w: Zagadnienia duszpasterskie w świetle uchwał Polskiego Synodu Plenarnego, Częstochowa 1939, s. 14 – 40.

[70] Jakie dziś panują stosunki w Ameryce, „Niedziela” 2 (1927) nr 41, s. 435 – 436; Parafie polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, „Niedziela” 2 (1927) nr 47, s. 505.

[71] Rozwój i stan dzisiejszy wychodźstwa, „Niedziela” 3 (1928) nr 49, s. 561 – 563; nr 53, s. 614 – 615; 4 (1929) nr 2, s. 12 – 13; nr 7, s. 76 – 77.

[72] Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie (dalej: AACz), sygn. AP 116, k. 31.

[73] Ks. Karol Makowski, „Niedziela” 11 (1936) nr 34, s. 414 – 415.

[74] J. Kowalski, Dzieje Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, CzST 2 (1974), s. 168.

[75] Ordo divini officii recitandi et sacri peragendi pro anno Domini 1927  ad usum cleri diocesis częstochoviensis, Częstochoviae 1927; Ordo divini… 1928.

[76] Kraków 1933.

[77] Ks. dr K. Makowski, prezesem Związku Zakładów Teologicznych w Polsce, „Niedziela” 11 (1936) nr 18, s. 215.

[78] W. P[atykiewicz], J. P[lacek], Ks. Karol Makowski (1884 – 1936), CzWD 38 (1964) nr 7, s. 167.

[79] Ordo divini… 1930 – 1939.

[80] M. Rogójski, Chryste króluj nam. Parafialna książka do nabożeństwa, Częstochowa 1931; W. Smolarkiewicz, Święty Rok Maryi. Nabożeństwa maryjne, Częstochowa 1936.

[81] Liturgia i jej znaczenie w życiu religijnym, „Niedziela’ 4 (1929) nr 14, s. 162 – 163; nr 15, s. 174 – 175; nr 16, s. 189 – 191.

[82] J. Kowalski, Marchewka Antoni, SPTK, t. 6, s. 420 – 423.

[83] Tenże, Mondry Wojciech, SPTK, t. 6, s. 508 – 510.

[84] J. Związek, Stradowski Bolesław, SPTK, t. 7, s. 182.

[85] AACz sygn. AP 326, k. 6; J. Związek, Nassalski Marian, PSB, t. 22, .s 590 – 591.

[86] J. Związek, Nassalski Marian, Polscy Kanoniści (dalej: PolK), red. J. Bar, Warszawa 1981, t. 1, s. 61 – 64.

[87] S. Gajewski, Nassalski Marian, w: Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, (dalej: SBKSP), red. R. Bender, Lublin 1994 – 1995, t. 2, s. 149.

[88] W. Karasiński, Nassalski Marian, w: Włocławski słownik biograficzny (dalej: WSB), red. S. Kunikowski, Włocławek 2005, t. 2, s. 132 – 133.

[89] Pamiątka z Częstochowy. Kościół św. Barbary. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 50 – lecia kapłaństwa ks. prałata M. Nassalskiego, proboszcz parafii św. Barbary w Częstochowie 1885 – 1935, Poznań 1935; K. Rulka, Nassalski Marian, SPTK, t. 6, s. 530 – 535.

[90] J. Mandziuk, Kubina Teodor Filip, SPTK, t. 6, s. 256 – 260.

[91] AACz sygn. KB 288.

[92] AACz sygn. AP 53, Lebenslauf [życiorys], brak paginacji; J. Walicki, Ks. Franciszek Gryglewicz, CzWD 24 – 32 (1958) nr 1, s. 26 – 27.

[93] R. Ceglarek, Katechizacja w diecezji częstochowskiej w okresie pasterskiej posługi biskupa Teodora Kubiny (1926 – 1951), Częstochowa 2008, s. 362.

[94] W Obliczu Boga. Modlitewnik dla młodzieży, wyd. Koło Księży Prefektów diecezji częstochowskiej, Częstochowa 19341, 19392; Szkolnej młodzieży i jej rodzinom, „Niedziela” 9 (1934) nr 38, s. 453.

[95] J. Związek, Gryglewicz Franciszek, SPTK, t. 5, s. 527 – 528.

[96] Rec.: F. Gryglewicz, Święty chłopczyk, Częstochowa 1927, „Niedziela” 2 (1927) nr 40, s. 427; rec.: F. Gryglewicz, Wyciągnięte ramiona, Warszawa 1936, „Niedziela” 11 (1936) nr 49, s. 589.

[97] AACz sygn. AP 91, Zaświadczenie wojskowe, s. 1 - 2; W. Wlaźlak, Koźlicki Wojciech (1890 – 1945), w: Słownik biograficzny ziemi częstochowskiej (dalej: SBZCz), red. A. J. Zakrzewski, Częstochowa 1998, t. 1, s. 63 – 64.

[98] J. Związek, Koźlicki Wojciech, SPTK, t. 6, s. 201 – 202.

[99] Szkoła wedle nauki Kościoła i uchwał Synodu, w: Zagadnienia duszpasterskie w świetle uchwał Polskiego Synodu Plenarnego, Częstochowa 1939, s. 80 – 95.

[100] Głos na czasie w ważnej sprawie, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” (dalej: MKW) 28 (1939) nr 4, s. 173 – 175.

[101] Wychowanie szkolne a religia, „Niedziela” 4 (1929) nr 3, s. 24.

[102] W jaki sposób młodzież szkolna powinna uczestniczyć w nabożeństwie, MKW 17 (1928), s. 450 – 455.

[103] M. Trąba, Wczesna myśl społeczna i narodowa księdza Teodora Kubiny (do 1909 roku), „Polonia Sacra” 54 (2002) nr 10, s. 33 – 58.

[104] J. Mandziuk, Kubina Teodor Filip, SPTK, t. 6, s. 254 – 256.

[105] Tamże, s. 256 – 261; M. Sikora, Bibliografia prac ks. biskupa Teodora Kubiny pierwszego biskupa diecezji częstochowskiej (1880 – 1951), CzST 3 (1975), s. 136 – 144.

[106] Ofiarność społeczna, „Niedziela” 3 (1928) nr 50, s. 577 – 578.

[107] Encyklika „Rerum Nowarom” a czasy obecne, „Niedziela” 2 (1927) nr 23, s. 241 – 243.

[108] Niezmordowani obrońcy ludu pracującego, „Niedziela” 9 (1934) nr 9, s. 99 – 100; Kościół w obronie mas robotniczych, „Niedziela” 9 (1934) nr 18, s. 206 – 207; nr 19, s. 220; Bolączki życia społecznego w dobie obecnej, „Niedziela” 9 (1934) nr 20, s. 229 – 231; Zamiast walki klas, współpraca stanów, „Niedziela” 9 (1934) nr 21, s. 242 – 243; nr 22, s. 254 – 256; Nasze hasła społeczne, „Niedziela” 9 (1934) nr 45, s. 529 – 531.

[109] J. Krzyżanowski, Musimy wskrzesić nasze pieśni, „Niedziela” 2 (1927) nr 3, s. 3 – 4.

[110] AACz sygn. AP 74, k. 12 - 14; J. Związek, Jurczyński Stefan, mps biogramu z dnia 4 grudnia 1974 r. w posiadaniu autora; W. P. Wlaźlak, Ks. Stefan Jurczyński (1891 - 1941), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” (dalej: WACz) 80 (2006) nr 6 – 8, s. 144 – 145.

[111] Częstochowa 1930.

[112] AACz sygn. AP 64; C. Lechicki, Huszno Andrzej, w: Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 10, s. 124; J. Związek, Huszno Andrzej, EK, t. 6, kol. 1350 – 1351.

[113] J. Związek, Stradowski Bolesław, SPTK, t. 7, s. 182.

[114] O Badaczach Pisma św., „Niedziela” 7 (1932) nr 21, s. 245 – 246; nr 23, s. 271 – 272; nr 24, s. 280.

[115] Badacze Pisma św., Łódź 1927.

[116] Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma św., w: Pamiętnik kursu duszpasterskiego w sprawie sekciarstwa i innowierstwa, Poznań 1931, s. 45 – 70.

[117] AACz sygn. AP 216, Dyplom doktorski z dnia 15 lipca 1929 r., brak paginacji.

[118] Jerzy Tyrrel (1861 – 1909), „Ateneum Kapłańskie” (dalej: AK) 2 (1910) t. 1, s. 66 – 68; Historia religii, AK 2 (1910) t. 1, s. 169 – 173; Apologetyka, AK 2 (1910) t. 1, s. 359 – 364; Jakub Lucjan Bolmes (1810 – 1910), AK 2 (1910) t. 2, s. 442 – 452; Polskie prace o modernizmie, AK 3 (1911) t. 5, s. 456 – 463; t. 6, s. 73 – 79.

[119] Różaniec. Przyczynek do jego historii i znaczenia, „Homiletyka” 7 (1904) t. 12, s. 61 – 70; Aspersja pod względem historycznym, „Homiletyka” 8 (1905) t. 14, s. 502 – 507; Spowiedź uszna. Studium historyczne, „Homiletyka” 8 (1905) t. 15, ss. 97 – 106, 225 – 235; Masoni – nasi nieprzyjaciele, „Homiletyka” 9 (1906) t. 16, ss. 97 – 101, 179 – 183; Julian Apostata i poganiam, „Homiletyka” 13 (1910) t. 24, s. 193 – 196; Działalność Kościoła w kierunku oświatowym i społecznym, „Homiletyka” 14 (1911) t. 27, s. 201 – 213; Papież Leon Wielki jako wzór dla kaznodziejów, „Homiletyka” 17 (1914) t. 32, s. 193 – 205.

[120] „Gazeta Tygodniowa” (dalej: GT) 4 (1933), ss. 542 – 543, 566 – 569, 602 – 605; 5 (1934), ss. 3 – 4, 56 – 57, 506 – 508, 518 – 519, 576 – 577; 6 (1935), ss. 27 – 29, 268 – 269, 352 – 353.

[121] GT 5 (1934), ss. 180 – 181, 202.

[122] Dzieje objawień w Lourdes, „Niedziela” 4 (1929) nr 29, s. 347 – 348; nr 30, s. 357 – 358; nr 31, s. 370 - 372; nr 32, s. 383 – 384; nr 33, s. 392 – 393; nr 34, s. 405 – 407; nr 35, s. 420; nr 37, s. 443 – 444; nr 38, s. 455 – 456; nr 39, s. 464 – 465; nr 41, s. 484 – 485; nr 42, s. 497.

[123] Dzieje parafii i kościoła kłobuckiego, Częstochowa 1927.

[124] Cudowny obraz Matki Boskiej w kościele św. Doroty w Grodźcu, „Niedziela” 1 (1926) nr 23, s. 4; Historia góry i kościoła św. Doroty w Grodźcu, „Niedziela” 1 (1926) nr 26, s. 6 – 7.

[125] Historia parafii Przedmość, Częstochowa 1928.

[126] Diecezja częstochowska w latach 1926 – 1928, „Niedziela” 3 (1928) nr 37, s. 418 – 423; Diecezja częstochowska, KJ 1936, Częstochowa 1936, kol. 85 – 96.

[127] Nieco o starej Ziemi Wieluńskie, KJ 1935, Częstochowa 1935, kol. 207 – 216.

[128] Z przeszłości Wielunia. Przyczynek do historii diecezji częstochowskiej, Częstochowa 1929.

[129] Parafia i kościół w Białej, „Niedziela” 2 (1927) nr 1, s. 6 – 7; Parafia św. Mikołaja Biskupa i kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Przybynowie k/Żarek diecezji częstochowskiej, Częstochowa 1938.

[130] Poznaj swoją prastara parafię, ŻP 3 (1937) nr 16 – 31; Wzbudźmy tradycje będzińskie, ŻP 3 (1937) nr 37 – 4 (1938) nr 5; Księża będzińscy, ŻP 4 (1938) nr 17 – 25; Z przeszłości Będzina, ŻP 4 (1938) nr 39 – 43; Ze starych dokumentów będzińskich, ŻP 5 (1939) nr 5 – 22.

[131] Coś nie coś o Żarkach, „Niedziela” 13 (1938) nr 4, s. 41 – 42; nr 5, s. 53 – 54.

[132] Kościół katedralny pod wezwaniem św. Rodziny w Częstochowie, „Niedziela” 1 (1926) nr 13, s. 1 – 3; Katedra częstochowska, KJ 1936, Częstochowa 1936, kol. 111 – 112.

[133] J. Związek, Błogosławiony ksiądz Ludwik Roch Gietyngier. Męczennicy 1939 – 1945. Zeszyt 5, Włocławek 2001, s. 29 - 30.

[134] J. Związek, Gryglewicz Franciszek, SPTK, t. 5, s. 527 – 528; R. Ceglarek, dz. cyt., s. 363 – 364.

[135] Wspomnienie pośmiertne o śp. ks. Julianie Zielińskim, „Niedziela” 9 (1934) nr 45, s. 530.

[136] Śp. ks. Michał Ciesielski, MKW 23 (1934) nr 8, s. 370.

[137] Ksiądz Zygmunt Sędzimir, „Niedziela” 8 (1933) nr 11, s. 134 – 135; Ks. prof. dr Stanisław Czajka, „Niedziela” 11 (1936) nr 39, s. 474.

[138] Śp. ks. kanonik Bolesław Michnikowski, „Niedziela” 4 (1929) nr 21, s. 253.

[139] Śp. ks. Tadeusz Peche proboszcz parafii Będzin, ŻP 3 (1937) nr 32, s. 1 – 2; Moje wspomnienia o śp. ks. prefekcie i proboszczu T. Peche, ŻP 3 (1937) nr 34, s. 1.

[140] Śp. ks. prob. Bartłomiej Michalski, „Niedziela” 5 (1930) nr 7, s. 88.

[141] Na marginesie nekrologu śp. ks. Teodora Urbańskiego, „Niedziela” 4 (1929) nr 8, s. 94.

[142] W. P[atykiewicz], Ks. Tadeusz Peche (1882 – 1937), CzWD 38 (1964) nr 7, s. 169.

[143] Pedagogika. Podręcznik szkolny w zakresie nauczania średniego, Poznań 1922.

[144] L. Stasiewicz, Moje wspomnienia…, s. 1.

[145] Tamże.

[146] Częstochowa 1929.

[147] J. Związek, Metler Bonawentura, PSB, t. 20, s. 472 – 473.

[148] R. Brzeziński, Ks. Bonawentura Metler i męczennicy parzymiescy. W 60 – lecie tragicznych wydarzeń (1939 – 1999), Częstochowa 1999, s. 12 – 14; Z życia parafii Kruszyna, „Niedziela” 4 (1929) nr 15, s. 180 – 181.

[149] J. Związek, Metler Bonawentura (1866 – 1939), SBZCz, t. 1, s. 91 – 93; Tenże, Metler Bonawentura (1866 – 1939), WSB, t. 3, s. 107 – 110.

[150] Tenże, Ks. Bonawentura Metler jako duszpasterz (1866 – 1939), „Ziemia Częstochowska” (dalej: ZCz) 33 (2006), s. 13 – 33; R. Janiczek, Obserwatorium Astronomiczne w Częstochowie, ZCz 23 (1996), s. 31 – 32; Sprawa obserwatorium, „Goniec Częstochowski” (dalej: GonCz) 23 (1928) nr 215, s. 3 – 4; Z obserwatorium astronomicznego, GonCz 23 (1928)nr 219, s. 3; Uroczystości kościelne w Kruszynie, GonCz 23 (1928) nr 221, s. 4; Otwarcie Obserwatorium Astronomicznego w Parku Staszica, GonCz 23 (1928) nr 201, s. 3.

[151] Z odczytu ks. Metlera, GonCz 23 (1928) nr 134, s. 3; Odczyt ks. Metlera i mjr Skrzywana pt. „Koniec świata”, GonCz 23 (1928) nr 143, s. 3; Odczyt ks. kan. Metlera o popularyzacji astronomii w Polsce, GR 15 (1934) nr 42, s. 5.

[152] J. Związek, Per aspera od astra. Życie i działalność ks. Bonawentury Metlera, ZCz 23 (1996), s. 11 – 30.

[153] Les Algues Marines - L’Ocean Indien 1902, Australia 1902.

[154] Grammaire Anglaise, bmr.

[155] Astronomia w Częstochowie, GonCz 28 (1933) nr 295, s. 3.

[156] AACz sygn. AP 126; B. Metler, Kształt Ziemi, ZCz 23 (1996), s. 33 – 42.

[157] Archiwum Kurii Metropolitarnej w Częstochowie (dalej: AKMCz) sygn. 150/205; J. Związek, Ks. Marian Ratuszny (1911 – 1994), WACz 69 (1995) nr 12, s. 34 – 37.

[158] M. Czapla – Markiewiczowi, „Płomień” w Zawierciu, Kraków 2009, s. 116 – 119.

[159] J. Związek, Martyrologium kapłanów diecezji częstochowskiej w czasie II wojny światowej, CzST 4 (1976), s. 281 – 282; P. Grzyb, Męczennik za wiarę – ks. kan. Bolesław Wajzler, „Niedziela” 42 (1999) nr 30, s. 1 – 2; Tenże, Ocalić od zapomnienia, „Trybuna Ziemi Zawierciańskiej” (1999) nr 3, s. 9; nr 4, s. 11; nr 5, s. 12.

[160] AACz sygn. AP 224, Pismo z dnia 18 listopada 1935 r., brak paginacji; tamże, Pismo z dnia 20 lutego 1936 r., brak paginacji.

[161] W. P. Wlaźlak, Ks. Kazimierz Wątrobiński (1905 – 1965), WACz 80 (2006) nr 12, s. 77 – 78.

[162] A. Hendrychowski, Na cześć W. JKŚ ks. kan. S. Senki, „Niedziela” 4 (1929) nr 5, s. 54; F. Gryglewicz, Mój grosz, „Niedziela” 4 (1929) nr 6, s. 194; Z. Ługowski, Święto umarłych, „Niedziela” 3 (1928) nr 45, s. 521.

[163] Święta Teresa od Dzieciątka Jezus  i jej stosunki rodzinne, Częstochowa 1926; Święty chłopczyk. Obrazki dla dzieci i życie św. Stanisława Kostki, Częstochowa 1927; Złota sieć. Powieść dla panienek, Poznań 1935; Wyciągnięte ramiona. Powieść, Warszawa 1936.

[164] J. Związek, Gryglewicz Franciszek, SPTK, t. 5, s. 527 – 528; R. Ceglarek, dz. cyt., s. 363 – 364.

[165] Nasz nowa powieść, „Niedziela” 13 (1938) nr 11, s. 128.

[166] G. Torn, Gdy zapadł mrok, „Niedziela” 13 (1938) nr 12 – nr 52.

[167] Do Ziemi Świętej. Wspomnienia z polskiej pielgrzymki narodowej, „Niedziela” 4 (1929) nr 17 – 52; 5 (1930) nr 1 – 50; 6 (1931) nr 1 – 29.

[168] Pielgrzymka po Ziemi św., „Niedziela”  11 (1936) nr 18 – 52; 12 (1937) nr 1 – 9.

[169] Opis pielgrzymki kleryckiej do Rzymu, „Niedziela” 4 (1929) nr 34 – 40.

[170] Z pielgrzymką do Wiecznego Miasta na kanonizacje Polaka, „Niedziela” 13 (1938) nr 19 – 24.

[171] Pielgrzymka do Rzymu, „Niedziela” 14 (1939) nr 17 – 32.

[172] Nasza pielgrzymka do Rzymu, „Niedziela” 4 (1929) nr 44 – 52; 5 (1930) nr 2 – 9.

[173] Z podróży do Lourdes, „Niedziela” 4 (1929) nr 20 – 24.

[174] W drodze na Powszechny Kongres Eucharystyczny w Buenos Aires, „Niedziela” 9 (1934) nr 41, s. 481 – 482; Na falach oceanu, „Niedziela” 9 (1934) nr 44, s. 518 – 519; nr 45, s. 531 – 532; Z Rio de Janeiro do Buenos Aires, „Niedziela” 9 (1934) nr 47, s. 554 – 556; nr 48, s. 566 – 567; Wrażenia z Powszechnego Kongresu Eucharystycznego w Buenos Aires, „Niedziela” 9 (1934) nr 49, s. 577 – 579; Z podroży apostolskiej wśród naszego wychodźstwa w Argentynie, „Niedziela” 9 (1934) nr 51, s. 604 – 607; nr 52, s. 619 – 620; Nasze wychodźstwo w Ameryce Południowej. Wrażenia z mej podróży apostolskiej wśród niego, w: Księga pamiątkowa ku czci Leopolda Caro, Lwów 1935, s. 221 – 232; Z mej podróży apostolskiej wśród naszego wychodźstwa w Ameryce Południowej, „Niedziela” 10 (1935) nr 1 – 5; nr 8 – 52; 11 (1936) nr 1 – 21; Pod flagą papieska na Daleki Wschód, „Niedziela” 12 (1937) nr 5 – 18; Powszechny Kongres Eucharystyczny na Dalekim Wschodzie, „Niedziela” 12 (1937) nr 19 – 25; W powrotnej drodze z Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, „Niedziela” 12 (1937) nr 26 – 48; Znowu w dalekiej podróży, „Niedziela” 12 (1937) nr 42, s. 506 – 509; Pod flagą papieską na Daleki Wschód, Potulice 1938; Wśród polskiego wychodźstwa w Ameryce Południowej, Potulice 1938.

[175] Na Górze Parkowej (Wspomnienia z Krynicy), „Niedziela” 7 (1932) nr 36, s. 427 – 428.

[176] Z pielgrzymką na kongres w Dublinie, „Niedziela” 7 (1932) nr 31 – 52.

[177] Wspomnienia. Rewizje, uwiezienie, zesłanie, stosunek władz moskiewskich do duchowieństwa katolickiego 1893 – 1914, Częstochowa 1935.

[178] Przy grobie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, „Niedziela” 6 (1931) nr 40 – 44; Z Nad Warty, „Niedziela” 10 (1935) nr 36, s. 430 – 432; nr 37, s. 446 – 447;  Co widziałem na Wystawie Dobrej Prasy?, „Niedziela” 10 (1935) nr 43, s. 518 – 519; Wrażenia z „Tygodnia Społecznego” w Sosnowcu, „Niedziela” 12 (1937) nr 18, s. 213.

[179] J. Kowalski, Marchewka Antoni, SPTK, t. 6, s. 420 – 423.

Opracował ks. dr. Jacek Kapuściński 

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna

- czas zimowy -

jest czynna:


Poniedziałek      17:40 - 18:15

Wtorek               8:45 - 9:30

Środa                 15:00 - 15:45

Czwartek            8:45 - 9:30

Piątek                 17:40 - 18:15

Sobota                9:15 - 10:00

Niedziela i święta   nieczynna


Św. Klemens